Video

Distal Humerus Medial Locking Plate

Multi-axiell distal lateral skenben

Låsplatta för nyckelbenets krok

Humeral Y-form

Rekonstruktion av distalt nyckelben

Distal lateral humerus

Lateral Tibia Plateau Multi-Axial

Distal medial skenben

Distal Lateral Tibia L

Distal Fibular Anterior Lateral

Distal Fibular Anterior Lateral

Distal Fibular Anterior Lateral

Ulna Olecranon

Distal Volar Radius sneda huvud

Distal Volar Radius Oblique Small Large

Fibular posterior lateral

Fibular Lateral Distal

Multi-axiell distal lårben

Lårbenet i typ

Multiaxiell medial skenbenplatå

Lateral Tibia Plateau

Multi-Axial Humerus Neck

Nyckelben rekonstruktion 7 hål

Rekonstruktion av nyckelbenet